Patronat honorowy

Prezydent Miasta Bydgoszczy - Rafał Bruski
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Marszałek Piotr Całbecki
JM Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego - prof. dr hab. Janusz Ostoja - Zagórski
Dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych - dr hab. inż. Grzegorz Kłosowski, prof. nadzw.
p.o. Dyrektora Instytutu Biologii Środowiska - dr Lucyna Twerd
Dyrektor Instytutu Biologii Eksperymentalnej - prof. dr hab. Jarosław Burczyk

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. J.K. Chodkiewicza 30,

85-064 Bydgoszcz, tel. +48 52 341 91 00