Komitet organizacyjny

Wydział Nauk Przyrodniczych

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: dr Barbara Waldon-Rudzionek 
Z-ca Przewodniczącej: dr hab. Halina Ratyńska, prof. nadzw..
Sekretarz: mgr Ewa Wachowiak

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:

  • N. Głowska
  • J. Gumińska
  • A. Lewandowska
  • O. Sondej
  • E. Sztupecka
  • P. Czortek
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. J.K. Chodkiewicza 30,

85-064 Bydgoszcz, tel. +48 52 341 91 00