Ogólne informacje

20-lecie Biologii w Bydgoszczy

Data: 13.06.2014
Godzina: rozpoczęcia uroczystości: 10.00
Organizatorzy: Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Miejsce: Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, przy ul. Karola Szymanowskiego 3, 85-074 Bydgoszcz;  sala Konferencyjna na I piętrze 

Jubileusz 20-lecia studiów na kierunku Biologia jest szczególną okazją do wspomnień i refleksji, ale również prezentacji osiągnięć i dorobku naukowego pracowników Wydziału Nauk Przyrodniczych.
Serdecznie zapraszamy na uroczyste Seminarium Naukowe, które będzie podsumowaniem minionych 20 lat studiów biologicznych na obecnym Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Spotkanie umożliwi przedstawienie wspólnej drogi przebytej przez społeczność akademicką – naukowców, kadrę naukowo-techniczną oraz administracyjną, studentów i absolwentów.
Bydgoscy biolodzy od wielu lat prowadzą badania, których rezultaty znajdują odzwierciedlenie w licznych publikacjach, pełniących nie tylko rolę poznawczą, ale służących także popularyzacji wiedzy, m. in. o stanie środowiska przyrodniczego oraz ochronie przyrody. Pracownicy Wydziału realizują liczne projekty badawcze, są autorami wielu ekspertyz i raportów, prowadzą także różne formy edukacji dla dzieci i młodzieży szkół Bydgoszczy oraz regionu kujawsko-pomorskiego. Okazją do zaprezentowania osiągnięć na tym polu będzie sesja posterowa.
Ważnym elementem życia akademickiego jest aktywność studentów, przejawiająca się m.in. działalnością w kołach naukowych - ich osiągnięcia będą tematem jednego z referatów. Podczas Seminarium przedstawimy również sylwetki naszych absolwentów, z którymi po latach udało się nawiązać kontakt.
Wydział Nauk Przyrodniczych tworzy kadra naukowo-dydaktyczna, pracownicy naukowo-techniczni i administracyjni oraz studenci, z których osiągnięć możemy być dumni. Niech ta jubileuszowa uroczystość będzie również okazją i zachętą do podjęcia dalszej wspólnej, twórczej i wytężonej pracy, będącej kontynuacją dynamicznego rozwoju naszego Wydziału.

 

Dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych
dr hab. inż. Grzegorz Kłosowski, prof. nadzw.

Prodziekan ds. dydaktycznych
dr Tomasz Marquardt,
Prodziekan ds. nauki
dr hab. Joanna Moraczewska, prof. nadzw.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
obchodów 20-lecia Biologii w Bydgoszczy
Przewodnicząca - dr Barbara Waldon-Rudzionek

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. J.K. Chodkiewicza 30,

85-064 Bydgoszcz, tel. +48 52 341 91 00