Uroczyste obchody 20-lecia

Uroczyste obchody 20-lecia, spacer po Ogrodzie Botanicznym
Uroczyste obchody 20-lecia, spacer po Ogrodzie Botanicznym

W tym roku obchodziliśmy Jubileusz 20-lecia studiów na kierunku Biologia, który był szczególną okazją do wspomnień i refleksji, ale również prezentacji osiągnięć i dorobku naukowego pracowników Wydziału Nauk Przyrodniczych.

13 czerwca odbyło się uroczyste Seminarium Naukowe, które było podsumowaniem minionych 20 lat studiów biologicznych na obecnym Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Spotkanie umożliwiło przedstawienie wspólnej drogi przebytej przez społeczność akademicką – naukowców, kadrę naukowo-techniczną oraz administracyjną, studentów i absolwentów.

Patronat nad obchodami sprawowali: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotr Całbecki, Prezydent Miasta Bydgoszczy - Rafał Bruski, JM Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego - prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski, Dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych - dr hab. inż. Grzegorz Kłosowski, prof. nadzw., p.o. Dyrektora Instytutu Biologii Środowiska - dr Lucyna Twerd oraz Dyrektor Instytutu Biologii Eksperymentalnej - prof. dr hab. Jarosław Burczyk. Sponsorem uroczystości był Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W uroczystości wzięło udział ponad 80 gości, a wśród nich: władze Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Wydziału Nauk Przyrodniczych, pracownicy, absolwenci oraz studenci. Władze Bydgoszczy reprezentowała Inspektor Wydziału Edukacji i Sportu – mgr Teresa Baranowska oraz Pełnomocnik Rektora ds. Infrastruktury UKW - mgr Elżbieta Krzyżanowska.

W części oficjalnej głos zabrali: Dziekan - dr. hab. inż. Grzegorz Kłosowski, prof. nadzw., Prodziekan ds. Nauki – dr hab. Joanna Moraczewska, prof. nadzw., Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek, Prorektor ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia – dr hab. Mariusz Zawodniak, prof. nadzw. oraz Kierownik Zakładu Fizjologii i Toksykologii - prof. dr hab. inż. Jan Grajewski.

Z okazji rocznicy ukazała się książka pt. „20 lat Biologii w Bydgoszczy” pod red. H. Ratyńskiej, wydana przez Wydawnictwo UKW. Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali prezent w postaci jubileuszowej książki oraz materiałów promocyjnych UKW, Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Bydgoscy biolodzy od wielu lat prowadzą badania, których rezultaty znajdują odzwierciedlenie w licznych publikacjach, pełniących nie tylko rolę poznawczą, ale służących także popularyzacji wiedzy, m. in. o stanie środowiska przyrodniczego oraz ochronie przyrody. Pracownicy Wydziału realizują liczne projekty badawcze, są autorami wielu ekspertyz i raportów, prowadzą także różne formy edukacji dla dzieci i młodzieży szkół Bydgoszczy oraz regionu kujawsko-pomorskiego. Okazją do zaprezentowania osiągnięć na tym polu była sesja posterowa.

W trakcie Seminarium zaprezentowano dorobek naukowy prof. dr hab. J. Banaszaka, historię i rozwój Wydziału Nauk Przyrodniczych oraz Instytutu Biologii Środowiska, rozwój Instytutu Biologii Eksperymentalnej, działalność biologów dla miasta i regionu, osiągnięcia Koła Naukowego Przyrodników i Koła Naukowego Biologii Eksperymentalnej oraz losy absolwentów kierunku Biologia na UKW.

Ważnym elementem życia akademickiego jest aktywność studentów, przejawiająca się m.in. działalnością w kołach naukowych - ich osiągnięcia stały się tematem jednego z referatów. Podczas Seminarium przedstawiono również sylwetki naszych absolwentów, z którymi po latach udało się nawiązać kontakt.

Seminarium Naukowe uświetniły występy studentów i pracowników Instytutu Edukacji Muzycznej pod kierunkiem prof. dra hab. Bernarda Mendlika: Barbary Kamrowskiej, Olgi Siemienieckiej, Michała Banasiaka i Szymona Piotrowskiego.

Miłym akcentem kończącym obchody 20-lecia Biologii było posadzenie jubileuszowej magnolii w Ogrodzie Botanicznym UKW, ufundowanej przez studentów Koła Naukowego Przyrodników oraz spacer z pracownikiem Ogrodu mgr inż. Jarosławem Mikietyńskim.

JM Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego złożył list gratulacyjny na ręce Dziekana Wydziału Nauk Przyrodniczych.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. J.K. Chodkiewicza 30,

85-064 Bydgoszcz, tel. +48 52 341 91 00